Långbackapriset till Martin Segerstråle

26.10.2014 kl. 15:55
Årets dirigentpris går till Martin Segerstråle från Åbo

Långbackapriset eller FSSMF:s dirigentpris år 2014 går till Martin Segerstråle från Åbo. Långbackapriset delas ut vartannat år åt en inom FSSMF verksam dirigent. Priset tillkom på initiativ av Kurt-Erik Långbacka i samråd med Finlands svenska sång- och musikförbund inför Långbackas 70-årsdag den 15 mars 2001. Priset är avsett att uppmuntra och stimulera inom förbundet verksamma dirigenter - gärna unga och lovande - enligt förbundsstyrelsens prövning.

Långbackapriset utdelades vid Finlands svenska sång- och musikförbunds Musikforum i Karleby den 26.10.2014.

 

Martin Segerstråle (1984) började redan som 5-åring ta pianolektioner och kom snart in i det lokala musikinstitutet och småningom till konservatoriet. Efter en hum.kand vid Åbo Akademi är han inskriven i Sibelius-Akademin där han våren 2015 räknar med att avlägga magistergrad i  kördirigering med piano som biämne. Som körsångare har han  medverkat i otaliga körer och är  en mycket ofta anlitad pianist som ackompanjatör bl a i olika  musikalproduktioner. Inom studentkören Brahe Djäknar har han fungerat som vicedirigent i många år  och ett år som vikarie för den ordinarie dirigenten. Sedan januari 2014 leder han Åbo Sångarbröder Musices Amantes i Åbo och har startat  den ungdomliga kammarkören Vida, som inom kort har sitt första framträdande. Han har nyligen utsetts till kapellmästare för en av Patrik Wingren nyskriven musikal, som har premiär i Jakobstad  våren 2015 Han är ordförande för Åbolands Sång- och Musikförbunds  dirigentkollegium, som planerar förbundets musikaliska aktiviteter och han  är också en flitig kompositör av bl.a. körmusik. Martin Segerstråle uppfyller mer än väl kriterierna för det pris, som  nu delas ut till en ung och lovande dirigent  verksam inom förbundet.

Långbackapriset har tilldelats följande dirigenter

2012 Anna Johnson
2010 Malin Storbjörk
2008 Johan Sundqvist
2006 Anna-Maria Helsing
2004 Hanna Kronqvist
2002 Henrik Wikström
 

Resonans redaktion