Över 400 damer samlas i Åbo till Nordisk Damkörsfestival

02.05.2014 kl. 09:46
Leveleleven i Åbo konserthus och gratiskonserter på stan

Nordisk Damkörsfestival 8-11.5.2014 i Åbo

Andra veckoslutet i maj, 8 – 11.5.2014, samlas drygt 400 sjungande damer från Finland, Sverige, Norge och Island till den tredje nordiska damkörsfestivalen.

Nordisk Damkörsfestival har arrangerats två gånger tidigare: på Island år 2000 och i Norge år 2008. Nu är Finland och Åbo som står i tur att vara värdar för evenemanget. Festivalen bjuder på ett mångsidigt program för deltagarna, som också allmänheten i Åbo delvis kan ta del av. På fredagen, 9.5, blir det Körmaraton på stadsbibliotekets innergård, där de olika körerna turvis uppträder med några sånger. Där kan vem som helst stanna upp en stund för att lyssna på nordisk damkörssång.

Festivalens höjdpunkt är samarbetet med a cappellagruppernas adel, The Real Group från Sverige och Rajaton från Finland, som tillsammans uppträder under namnet Leveleleven. På fredag kväll ger de en konsert i Åbo konserthus som också är öppen för allmänheten. Biljetter kan köpas på www.lippupalvelu.fi samt vid dörren. Under lördagen 10.5 ordnas en workshop med Leveleleven för alla festivaldeltagare.

Under både fredagen och lördagen ger de deltagande körerna konserter i Betelkyrkan, Universitetsgatan 29b och i Gamla Rådhuset, Stortorget 5, mellan cirka kl. 15 – 17.30. Till alla dessa konserter är inträdet fritt,

Festivalen arrangeras av Finlands Svenska Damkörsförbund och Suomen Naiskuoroliitto. Det är första gången de två finländska damkörsförbunden samarbetar med ett projekt i den här storleksklassen.

- Målsättningen är att samarbetet ska fortsätta på såväl riksnivå som bland enskilda körer, berättar ordföranden för festivalens arbetsgrupp, Gunilla Stenfors.

På lördagen 10.5 samlas delegater från alla de deltagande länderna för att diskutera det Nordiska damkörsnätverkets framtid. Nätverket grundades år 1997och nu målsättningen att samarbetet mellan de nordiska damkörerna ska intensifieras och leda till ett aktivt utbyte av sånger, traditioner och musikalisk gemenskap.

Fredagen den 9.5 och lördagen den 10.5 har åboborna alltså alla tiders möjlighet att få bekanta sig med nordisk damkörsmusik. Från arrangörernas sida hoppas vi att det är många som tar vara på tillfället och dyker upp i Betelkyrkan, i Gamla Rådhuset och i Konserthuset.

Mera uppgifter om festivalen på festivalens hemsida www.damkorsfestivalen2014.fi

Redaktionen