Susanne Jonsson ny ordförande för DUNK

23.03.2014 kl. 16:15

Vid DUNKs årsmöte i Tammerfors den 21.3.2014 valdes Susanne Jonsson till ny ordförande för förbundet. Susanne är ursprungligen hemma från Sverige, är studiosångerska och arbetar idag som musiklärare vid Nordsjö skola i Helsingfors.

Vid årsmötet avtackades även den avgående ordföranden Ole Sandbacka för hans insats för förbundet. Han tilldelades FSSMF:s förtjänsttecken. Ole verkade under sju års tid som ordförande för DUNK och har även suttit i styrelsen för FSSMF under sex år. Han premierades även för sitt mångåriga engagemang inom sång- och musikförbundet och DUNK, med tyngdpunkt på barn och ungas musicerande.

redaktionen