Karlebynejdens SMF 90 år

18.01.2014 kl. 18:47
firar hela året ...

Karlebynejdens sång- och musikförbund firar 90 årsjubileum i år. Man kommer att fira under hela året med olika större och mindre begivenheter.

Firandet inleder man:

Lördag 1.2.2014 kl. 18.00 i Gamlakarleby stadskyrka

Gamlakarleby Manskör
Kronoby Manskör
Terjärv Manskör
Kronoby Sångkör
Karleby kammarkör
Mittimillan
Con Brio
Nedervetil Damkör
Gamlakarleby Hornorkester
Remells orkester
Kronoby Hornkapell
Nedervetil Hornorkester
Karlebynejdens spelmansgille

Fritt inträde, program 10 euro

Resonans redaktion