Håkan Wikman ny redaktör för Resonans

17.12.2012 kl. 12:37

Håkan Wikman tar vid årskiftet över som redaktör för Resonans. Håkan är  utbildad musikmagister och fungerar för närvarande som tf kantor i Esbo svenska församling. Han är en kulturell mångsysslare och har bl.a. verkat som körledare, evenemangsadministratör och konsult för olika föreningar inom det finlandssvenska musiklivet.

Håkans kontaktuppgifter: tfn 040 160 1018, e-post: resonans@fssmf.fi

Deadline för inlämning av material till Resonans nummer 1-2013 är den 31.1.2013.

Kansliet