Den vokala folkmusiken - Seminarium, fredag 5.10.2012 i Vasa

01.11.2012 kl. 11:29
Tema: Folklig sång: genrer, stilar och teknik.

Den vokala folkmusiken uppmärksammas den 5.10.2012 på ett seminarium som arrangeras av SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut, Folkmusiksällskapet r.f. och FSSMF, i samarbete med folkmusikfestivalen Vasa Folk. Under dagen diskuteras olika sätt att närma sig den vokala folkmusiken: solistisk sång, ensemblesång, i traditionell stil, i moderna tolkningar, a cappella eller sjungen tillsammans med instrumentalister...

Seminariet följs upp med en sångverkstad (workshop) lördagen 6.10 där bl.a. Ulrika Gunnarsson lär ut sånger och sångteknik till intresserade vokalsolister eller körsångare.

Plats och tid: Vasa arbetarinstitut, Kyrkoesplanaden 15, kl. 9.30–16.30

Information och förhandsanmälan:
Finlands svenska folkmusikinstitut
Handelsesplanaden 23 A, 65100 Vasa
Tfn: 06-319 56 00, e-post: info@folkmusik.fi
www.folkmusik.fi

Ytterligare information och program kommer inom en vecka.
Alla intresserade välkomna! Sänd gärna informationen vidare.

Seminariet ordnas samtidigt som folkmusikfestivalen Vasa folk 4-6.10.2012
www.vasafolk.fi

Se infoblad
(PDF)

 

 

Redaktionen