Södra Österbottens sång- och musikförbund

Södra Österbottens Sång- och musikförbund tog under år 2016 upp verksamheten på nytt.

Den nya lokalförbundsstyrelsen ser ut så här:

Lena Wissander , ordförande
Marika Esch , viceordf
Sandra Toivonen , sekr
Linda Sundell, kassör
Tobias Udd , medlem 
Tomas Toivonen, medlem

 

Kontaktuppgifter:

Lena Wissander
Sörängsvägen 50
FI -64300 Lappfjärd
tel +358 400 560403
westerback.lena(at)gmail.com