Din kör kan bli medlem!

Kom med i förbundet! Fyll i blanketten nedan och ansök enkelt om medlemskap. 
Direktlänk till medlemsblanketten, klicka här!

Fördelar: Medlemskap innebär många direkta och indirekta fördelar. Här har vi listat dem!

Om oss: Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) är takorganisation för omkring 3800 musikintresserade finlandssvenskar körer och orkestrar som hör till specialförbund (FSK, FSM, FSD och DUNK) och lokalförbund (Karelbynejden, Pedersörebygden, Nykarlebynejden, Vasabygden, Södra Österbotten, Åboland, Västra Nyland, Helsingfors, Borgånejden, Östra Nyland och Åland). En kör eller  orkester kan även vara direktansluten medlemsgrupp i FSSMF, och en enskild individ kan höra till vår understödsförening. Läs mer om förbundet.

Till medlemsgruppernas medlemsförmåner hör möjligheten att ansöka om FSSMFs understödsmedel (värdesedlar), ingå i ett stort informationsnätverk, och få del av administrativa hjälpmedel som medlemsregister, webbsidor, webbsupport, bokföringsprogram, mm. Allt utan extra avgifter eller till starkt rabatterat pris, tack vare vårt så kallade Föreningsservicepaket.

Övriga medlemsförmåner är medlemsrabatter för deltagare i FSSMFs återkommande dirigent- och ledarskapsutbildningar, förlagsverksamheten (kör- och orkesternoter, musikläromedel) och deltagande i finlandssvenska sång- och musikfester och andra riksomfattande musikaktiviteter för medlemsgrupperna.

Medlemstidningen Resonans får alla medlemmar hemskickad, fyra nummer om året. Resonans ger information till medlemmarna i frågor som berör den egna verksamheten och bevakar och representerar amatörmusiklivet nationellt och internationellt.

Medlemsavgifter: Specialförbunden uppbär en avgift, och vissa lokalförbund likaså. Till det läggs förbundsavgiften 17€ per medlem/år (studerande/barn 7,50€). 

Ansökan om medlemskap gör man genom att fylla i den elektroniska blanketten här nedan.

Välkommen med!

Ansökan om medlemskap

Typ av ensemble:
Önskat lokalförbund:
Önskat specialförbund:
Klicka på Skicka-knappen!
Skriv siffran 9 med bokstäver: