Medlemsförbund och antal

Specialförbund Ensembler Medlemmar
Finlands Svenska Damkörsförbund (FSD) 26 784
Finlands Svenska Manssångarförbund (FSM) 28 1105
Finlands Svenska Körförbund (FSK) 47 1318
De ungas musikförbund i Svenskfinland (DUNK) 1 198

 

Lokalförbund Ensembler Medlemmar
Karlebynejdens sång- och musikförbund 13 275
Pedersörenejdens sång- och musikförbund 6 188
Nykarlebynejdens sång- och musikförbund 8 216
Vasabygdens sång- och musikförbund 15 468
Södra Österbottens sång- och musikförbund        7 217
Åbolands sång- och musikförbund 10 250
Ålands sång- och musikförbund 10 293
Västra Nylands sång- och musikförbund 8 262
Vanda sång- och musikförbund 4 75
Helsingfors sång- och musikförbund 17 655
Borgånejdens sång- och musikförbund 5 105
Östra Nylands sång- och musikförbund 7 167
Inget lokalförbund 18 720

 

Utskott Ensembler Medlemmar
FSSMF Blåsmusik                                                     12 217
FSSMF Stråkmusik 6 82
FSSMF Rytmmusik 5  
     
Inget specialförbund/utskott 8 193
     
     

Enskilda körer och orkestrar

Här hittar du en lista på våra körer

Här hittar du en lista på våra blåsorkestrar

Här hittar du en lista på våra stråkorkestrar