Förbundskansliet

Finlands Svenska Sång- och Musikförbund
Hovrättsesplanaden 16, våning 6
65100 Vasa

Förbundskansliet har sedan oktober 2017 också ett arbetsrum i SFV-huset G18 på Georgsgatan18 i Helsingfors, postadress Georgsgatan 18, L 4, 00120 Helsingfors

Epost: kansli (at) fssmf.fi (-> Henrik Lillhannus & Melker Olenius)

Kansliet svarar vanligtvis i telefon och på mail vardagar 9-16. Kansliet kan vara obemannat på grund av möten, resor och annat. 

Noter och läromedel kan köpas direkt från vårt förlag.

Fakturering

Vi ser helst att ni använder nätfakturering när ni skickar fakturor till förbundet, i och med att fakturabehandlingen blir smidigast i det fallet. Om nätfakturering inte är möjligt är mejlfakturering till adressen nedan följande alternativ. Märk att endast en PDF-fil kan bifogas till fakturamejlet, annars kommer mejlservern inte att ta emot försändelsen. Finns det flera bilagor rekommenderar vi att ni slår ihop dem till en innan ni skickar mejlet.
Sista möjligheten till fakturering är via snigelpost. Var medvetna om att fakturering på detta sätt förlänger behandlingstiden avsevärt.

Nätfakturering:
FO-nummer: 0276181-5
E-faktura-adress: 003702761815
E-fakturaoperatör : OpusCapita Solutions Oy E204503
      OpusCapita har en ny adress fr.o.m. 1.6.2018 !

 

Verksamhetsledare
Henrik Lillhannus
0500 865 990
henrik.lillhannus (at) fssmf.fi
skype: henriklillhannus


 

Ekonomi- och organisationssekreterare
Melker Olenius
050 3278611
melker.olenius (at) fssmf.fi 

Redaktör, kommunikatör (Resonans, Kvartetten, webb, webbsupport)
Robin Sjöstrand
050 3288769
robin.sjostrand (at) fssmf.fi 

Resonans
Tidningsmaterial kan skickas till: resonans (at) fssmf.fi

 

Projektledare, blåsmusikprojektet
Robin Käldström
044 2620088
robin.kaldstrom (at) fssmf.fi