Styrdokument

Användbara dokument som du kan ha nytta av om du är aktiv inom förbundet. Snabbadress till denna sida: fssmf.fi/dokument

Fondstadgar till FSSMF:s fonder

Stadgar för Kurt-Erik Långbackas fond
Stadgar för Evert och Gabriella Ekroths minnesfond
Stadgar för Ulla och Holger Blomqvists minnesfond
Stadgar för Gunilla Josefssons minnesfond

.