Dokument

FSSMF är en stor maskin med många delar och alla krävs för att få förbundets verksamhet att fungera. Då krävs också en del byråkrati. Här hittar du dokument som du kan ha nytta av om du jobbar för förbundet, eller vill veta mer om de grunder som förbundet står på.
 

Blanketter

Festival21 - Instruktion för anmälan till Sång- och musikfesten 2021

Festival21 - underlag för insamling av anmälningsinfo, PDF

Festival21 - underlag för insamling av anmälningsinfo, excel

Blanketter för värdesedel (webbformulär)

Årsrapport 2020 (webbformulär) 

Fullmakt-blankett, Förbundsdagen 2020 (pdf)
Fullmakt-blankett, Förbundsdagen 2021 (pdf)

Reseräkningsblankett 2021 (excel)  (fyll i , spara och skicka per email)

 

Stadgar och reglementen
 

Förbundets stadgar 3.10.2012 (pdf)

Mötesarvodesreglemente 3.2.2018 (pdf)

Resereglemente 3.2.2018 (pdf)