Dokument

FSSMF är en stor maskin med många delar och alla krävs för att få förbundets verksamhet att fungera. Då krävs också en del byråkrati. Här hittar du dokument som du kan ha nytta av om du jobbar för förbundet, eller vill veta mer om de grunder som förbundet står på.
 

Blanketter


Blanketter för värdesedel (webbformulär)

Årsrapport  (webbformulär) 

Fullmakt-blankett, Förbundsdagen 2020 (pdf)

Reseräkningsblankett 2020 (excel) (fyll i , spara och skicka per email)

 

Stadgar och reglementen
 

Förbundets stadgar 3.10.2012 (pdf)

Mötesarvodesreglemente 3.2.2018 (pdf)

Resereglemente 3.2.2018 (pdf)