FöreningsKICK med NnSMF

17 Februari 2019, 12:00 - 15:00

FöreningsKICK ordnas i samarbete med Nykarlebynejdens Sång- och musikföreining i Oravais mellan klockan 12 och 15. Mer information om plats kommer senare.

https://fssmf.fi/sv/evenemang/aktuellt/foreningskick/


Arrangör
Finlands svenska sång- och musikförbund