Norbusang 2019

05 Juni 2019, 12:00 - 09 Juni 2019, 12:00

Norbusang är en körfestival som ordnas av sammanslutningen av de nordiska ländernas körorganisationer för barn och ungdomar med samma namn. I år har turen kommit till Borgå och festivalen ordnas 5-9.6.

https://www.norbusang.org/


Arrangör
Finlands svenska sång- och musikförbund