FöreningsKick - hela sju workshoppar för körstyrelser genomfördes!

FöreningsKick-kampanjen ordnades i Borgå, Helsingfors, Ekenäs, Åbo, Såka, Kaitsor och Vasa under tiden november 2018 till april 2019. Sammanlagt deltog runt trettio kör- och orkesterstyrelser i workshopparna, som nu är avslutade för denna gång.

Fler FöreningsKick-workshoppar kan dock ordnas om tillräckligt många styrelser (minst fyra) gemensamt meddelar intresse, t.ex. genom initiativ från närmaste lokala sång- och musikförbund, och kontaktar FSSMFs kansli.

Vad är FöreningsKick?

FöreningsKICK hjälper att hitta din förenings story - historia - som särskiljer den från andra föreningar. Vem är ni? Varför är ni väsentliga? 
FöreningsKICK hjälper er med föreningens kommunikation - både inom föreningen och utåt. Vilken bild av er själva och föreningen ger ni när ni kommunicerar?
FöreningsKICK hjälper er att ge föreningen en riktning i sitt jobb. Vart är ni på väg och varför?

Det är frågan om en målgruppsanpassad föreläsning och workshop körernas, orkestrarnas och förbundens styrelser, där hela styrelsen deltar. Vi jobbar med er vision, inre och yttre kommunikation, rekrytering, storytelling, med mera - ni får också med er verktyg som ni kan använda i ert dagliga liv, till exempel i jobbet.

Tillsammans med workshopledaren diskuterar styrelsen sina förutsättningar, förbättringsmöjligheter och metoder att jobba bättre tillsammans. 

I korthet:

Mål: Hjälper kören/orkestern att ta fram

  • en klar strategi
  • en uppdaterad verksamhetsplan
  • en tydlig vision
  • sin egen story

..för sin verksamhet 

Hur: Hela kör- eller orkesterstyrelsen deltar i en föreläsning och jobbar sedan tillsammans under den efterföljande arbetsdelen. 

Kostnad: 0 € per styrelse (medlemmar), 200 euro per styrelse (icke-medlemmar).

Vad ingår: Kursmaterial, föreläsning, workshop med handledning.Frågor? Skriv till kansli@fssmf.fi

Läs mer om Föreningskick här:  
www.facebook.com/foreningskick
www.novia.fi/forskning/projekt/kultur-och-entreprenorskap/foreningskick
allegroink.fi/foreningar

FöreningsKick-kampanjen är slut för denna gång, men man kan naturligtvis visa sitt intresse . Om tillräckligt många styrelser (fyra minst) slår ihop sig och gemensamt meddelar intresse så kan FöreningsKick ordnas igen.
Vilken region hör körerna/orkestrarna hemma i?
Skriv siffran 3 med bokstäver: