Dirigenträff den 2 november

De enskilda dirigenternas roll under Sångfesten 2021 kommer att vara större än tidigare och FSSMF ordnar i samband med dirigentkursen en träff för aktiva dirigenter att träffa sångfestens konstnärliga ledare Kari Turunen. Där kan deltagarna ställa frågor och diskutera kring önskemål.

OBS! FSSMF kommer också att upprätta en videostream från träffen, där dirigenter som inte kan närvara fysiskt kan följa diskussionen och skicka in frågor. I praktiken kommer det att fungera så att man följer med diskussionen hemma på sin egen dator och har möjlighet att skicka in frågor via t.ex. SMS, som sedan svaras av Turunen eller förbundsrepresentanter.

Målgrupp: Alla dirigenter som är verksamma inom förbundet.
Ändamål: Konstnärliga ledaren Kari Turunen informerar om den pågående Sångfestplaneringen inför 2021
Plats: Musik- och kulturskolan Sandels, Topeliusgatan 2, Helsingfors
Tidpunkt: Den 2 november, klockan 19.00 (planeras ta cirka 1,5 timme)

Anmälning via blanketten nedan (även för deltagande via webbstream).

Frågor? Skriv till kansli@fssmf.fi
Kontakttelefon:  0500 865990 (Henrik Lillhannus, verksamhetsledare)
 

Skriv siffran 6 med bokstäver: