Gehörslära - Grundnivå 2-3

ISBN: 978-952-67620-1-2
Utgivningsår: 2012
Förlag: FSSMF
Bindning: Limmad
Kategori: Lärobok
Sidantal: 210
Storlek: 17x25
Lagerstatus: 197

Arbetsgrupp Gunnar Döragrip, författare, Alf Nybo, koordinator, Malin Jaakkola, Jan Takolander


Arrangemang: -
Text: Gunnar Döragrip

Pris: 30,00 €
Medlemspris: 23,00 €