Introduktionskurs i dirigentkunskap –
ta chansen i Vasa i november!

Se hit alla blivande dirigenter, vicedirigenter och ensembleledare. Kom och utveckla dina grundkunskaper i ledandet av en kör. Slagteknik, taktarter och sånt. 

Den 18-20.11 kommer den rikssvenska dirigentläraren Kerstin Börjeson till Vasa. Börjeson är utbildad kyrkomusiker och körpedagog vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon har tidigare lett FSSMFs körledarakademi (Resonans 1/2016). 

Kursmedlemmarna får under Kerstins kunniga ledning öva att turvis dirigera en ensemble som består av de övriga kursdeltagarna. 

Kursplatsen blir denna gång Vasa, exakt plats meddelas senare, liksom information om kostnader, övernattningar mm.

Anmäl dig senast den 15 oktober! Skicka anmälningarna till henrik.lillhannus (at) fssmf.fi

Henrik Lillhannus, verksamhetsledare, 0500 865990


 

Ohoj, ensembler och kvartetter behövs på
Den Finlandssvenska Kryssningen!

FSSMF söker instrumental- och vokalensembler och kvartetter till den finlandssvenska kryssningen fredag-lördag den 3-4 februari 2017. Ni uppträder på båten på anvisade ställen och förgyller tillvaron för alla resenärer. Meningen är att sången och musiken ska ljuda lite här och där under hela kryssningen.

Nu är det tid att anmäla sitt intresse!

Skicka in gruppens namn, typ av grupp och repertoar, och antal medlemmar i gruppen. Senast den 20 september. Skicka också en inspelning där ni sjunger/spelar en låt. Inspelningen kan vara en ljudlänk till t.ex. en mp3-fil i Dropbox, Soundcloud, Youtube etc, eller som epostbilaga (om filen inte är alltför stor för att skickas per mail).

Tanken är att FSSMF sponsorerar en del av kostnaderna för några kvartetter eller små ensembler. De platser som anvisats oss av kryssningsarrangören är mestadels ganska små (pubar, korridorer etc), och det innebär att jättestora körer inte helt kan komma till sin rätt.

Men, det behövs också en allsångskör, och där kommer det att finnas mer utrymme för alla hugade sånglada kryssare.

FSSMF:s musikutskott lyssnar och ger förslag till styrelsen vilka och hur många grupper som FSSMF är med och delvis sponsorerar.

Ansökan ska alltså skickas senast den 20.9 till henrik.lillhannus (at) fssmf.fi

OBS! ALLA kryssningsdeltagare (sponsorerade eller inte) anmäler sig själva till kryssningen via en länk som kommer att finnas på www.bildningsforbundet.fi eller www.kryssningen.fi som är kryssningsarrangörens sida.

Obs, ALLA sångare och musikanter är välkomna med att anmäla sig till den här resan! Roligt blir det.

Henrik Lillhannus, verksamhetsledare, 0500 865990


Enkät efter Karleby 2016

Vi samlar ännu in respons över sång- och musikfesten i Karleby. Genom att besvara enkäten hjälper Du förbundet att förbereda den följande sång- och musikfesten i Helsingfors år 2021 så ta Dig gärna tid att bekanta Dig med frågorna. Vi vill gärna ha Din respons före den 15 september. Du hittar enkäten här.


 

 

 

Skolmusik 2017

Publicerad 26.08.2016 kl. 11:58

Ny verksamhetsledare

Publicerad 17.08.2016 kl. 10:32

September 2016

Tor
1.9
18:00
Mån
5.9
19:00

Första övningen

Höstens körövningar börjar på måndag 5.9 2016 kl.19.00 vid Seniorpunkten i Smedsby. Alla gamla och nya sångare välkomnas!

Lör
10.9
13:00

Höststart! obs! FRAMFLYTTAD

Övningarna startar med kördag. Nya och tidigare medlemmar välkomna!
Elim
via Ichtys

Verksamhetsledarens brev

8 - 2016


Läs mer på

www.hsmf.fi