FSSMF söker redaktör / kommunikatör

Som redaktör och kommunikatör arbetar du som en del av vårt administrativa team med extern och intern information. Vi erbjuder dig ett socialt och självständigt arbete, med hela Svenskfinlands amatörmusikliv som arbetsområde, tillsammans med engagerade, motiverade och trevliga medarbetare. Arbetsförhållandet är tidsbundet på fem år och börjar den 1.1.2017.

Till arbetsuppgifterna hör att du

- är redaktör för förbundets tidning Resonans, ombryter tidningen och ansvarar för grafisk planering och layout

- ansvarar för det redaktionella innehållet på webbplatsen www.fssmf.fi

- tar ansvar för och driver på utvecklingen av förbundets kommunikationskanaler

- stöder medlemsorganisationernas nyckelpersoner i deras webbkommunikationsarbete

Vi ser gärna att du

- är en god skribent med redaktionell erfarenhet

- har gedigna kunskaper i webbpublicering och hantering av sociala medier

- är svenskspråkig och kommunicerar ledigt på finska

- har god organisations- och samarbetsförmåga och inte är rädd att ta i där det behövs

- är utåtriktad och initiativrik

- har kännedom om finlandssvenskt kör- och musikliv

- kan tänka dig att jobba även kvällar och veckoslut, helhetsarbetstid

- är beredd att resa i arbetet.

Vi värdesätter ett intresse för olika medier och hur de kan användas för att stöda förbundets målsättningar. God kännedom om Svenskfinland samt föreningserfarenhet räknas som ett plus.

Läs även tjänstens befattningsbeskrivning (pdf)

Finlands svenska sång- och musikförbund r.f. (FSSMF) är en takorganisation för sammanslutningar inom amatörmusik i Svenskfinland. Till förbundet hör 16 medlemsförbund med över 200 körer, orkestrar, ensembler och barn- och ungdomsmusikgrupper. Till förbundets uppgift hör att företräda finlandssvenskt kör- och musikliv och att verka för amatörmusikens utveckling.

Närmare information ger verksamhetsledare Henrik Lillhannus; 0500 865990, henrik.lillhannus@fssmf.fi samt styrelseordförande Patrik Karlsson (fr.o.m 24.10);
040 7286447, patrik.karlsson@fssmf.fi

Ansökningar med meritförteckning och löneanspråk skickas per epost till adressen jobb@fssmf.fi senast fredag 4.11 2016 kl 14.


Sångfestenkätens utvärdering nu på webben

En webbenkät gjordes direkt efter sångfesten i Karleby. Enkätens frågor och resultat finns nu till påseende som pdf-bilaga, liksom det ekonomiska resultatet av sångfesten och ett sammandrag av Musikutskottets utvärdering.

Sammanlagt kom det in 167 svar på enkäten. Stort tack till er alla som svarade. Den värdefulla informationen som enkäten har gett vid handen har nu behandlats i såväl styrelse som musikutskott. Bearbetningen av utvärderingen kommer att fortsätta under hösten, med avseende på framtida sångfester.

Ur enkäten kan utläsas att deltagarna varit relativt nöjda med stora delar av de praktiska arrangemangen på plats i Karleby. Att det mesta fungerade väl är ett generellt omdöme, och via enkätsvaren kan man utläsa det som folk varit mindre nöjda med. Störst enighet råder det om att tidpunkten för sångfesten är bra, början av juni. Minst nöjda har folk varit med den gemensamma repertoaren, som upplevts som onödigt svår och oanvändbar i körernas ordinarie konsertrepertoarer. En gemensam kvällsfest efterlyses även av många.

Med tanke att vi blev färre än vad vi trodde från början blev det ett totalt minusresultat på sångfesten på ca 25000 €. När vi märkte vart det lutade så gjordes åtgärder så att vi inte skulle gå så mycket på minus. I bilagan kan ni se vad vi hade planerat att vi skulle få in och vad vi fick in.

Allt material som vi nu har kommer att användas för planeringen av nästa sångfest.

Obs, även du som inte deltog i sångfesten i Karleby får gärna skriva en rad och berätta om bakgrunden till att du eller din kör/ensemble blev hemma denna gång. Skriv direkt till epostadressen henrik.lillhannus (at) fssmf.fi. 

Helsingfors  4.10.2016

Patrik Karlsson                                                                         Henrik Lillhannus

Förbundsordförande                                                                 Verksamhetsledare

 

Bilagor:

Enkätens frågor och resultat (pdf)

Ekonomisk redovisning (pdf)

Musikutskottets utvärdering (pdf)


Finland 100 – Den Stora Finlandssvenska Kryssningen 

Redan den 3-4 februari ordnar Bildningsförbundet en stor finlanssvensk kryssning, med anledning av Finland 100 år. Många finlandssvenska organisationer är medarrangörer, bland dem vår egen. Ombord ordnas följaktligen rikligt med varierande program, även för de minsta. 

Anmälningen startar torsdagen den 13.10 kl 10. Man bokar själv hyttplats, mat och busstransporter via följande sida: www.kryssningen.fi. Det lönar sig att sköta sin bokning tidigt. Better safe than sorry. 

Programmet inleds på fredagen redan kl 14 i Vikingterminalen på Skatudden i Helsingfors. Några FSSMF-ensembler är direkt i hetluften och uppträder i promenadtuben till MS Gabriella. 

Sammanlagt sju grupper har av styrelsen utsetts till utvalda ensembler som får understöd av förbundet för att representera FSSMF på kryssningen. De är Nonen Vocals, JAMM, Modus, RacklerZ, Korsholmsgillet, BMU & Friends samt Sångens Vänner i Jakobstad. Utöver detta uppträder Cawiar med två shower. 

Båten kommer att vara packad med vänligt sinnad publik. Spontana uppträdanden kommer därför säkert att ske även utanför det officiella programmet, som är mycket tajt, beroende på att utrymmena är så begränsade. 

I konferensutrymmena ordnas dessutom mängder med spännande program. Från vårt förbunds sida berättar Hanna Kronqvist de senaste rönen om körsång och välmående, och Sören Lillkung drar workshoppar med temat röstanvändning. På lördagen drar Sören en Pop-up-kör, där det är meningen att vanliga intet ont anande kryssningsresenärer ska få möjlighet att pröva på att sjunga med och mitt i en finlandssvensk blandad kör. 


Delta i sångkurs med Marianne Maans!

Lördagen den 29.10 kl. 10.00-16.00. i Arbis, Vasa.

Kursen är för dig som tycker om att sjunga på egen hand eller med andra i kör och i grupp. Vi sjunger traditionella visor i stämmor och arrangemang. Du får utveckla ditt sångliga uttryck och lära dig mer om den folkliga sångens stilmedel. Vi arbetar med sväng och klang i nyskrivna arrangemang av den folkliga sångrepertoaren. 

Kursen är gratis och du kan anmäla dig hos Niklas Nyqvist: niklas.nyqvist (at) sls.fi 
tfn 06 319 56 05 (vardagar 8-16).

Välkommen med!

Annika Richard
Projektkoordinator för Folkmusikdagarna 2016


Foto: Päivi Karjalainen

Gungig skolkonsert i Karleby

Om drygt tre veckor kulminerar höstens svenskspråkiga musiksatsning i Karleby med konserten Gunga med oss. Onsdag 2.11 kl.18.00 står drygt 400 skolelever samtidigt på scenen vid Hållhagens skola. Under ledning av musiklärarna Heidi Storbacka och Annika Sandvik framför eleverna fartfyllda låtar till det stadiga kompet av en proffsorkester. 

- Allt började med en dröm om att erbjuda skoleleverna en musikupplevelse utöver det vanliga, säger musikläraren och projektledaren Heidi Storbacka. Blicken och uttrycket hos ett barn som sjunger av hjärtans lust är bland det bästa jag vet. 

Tack vare bidrag från finlandssvenska fonder kommer det att bli en storslagen show där kören består av skolelever från samtliga svenskspråkiga skolor i Karleby (åk 4-6), Donnerska skolan samt Karleby svenska gymnasium. Konserten består av svängig musik mestadels på svenska. Kören framför bland annat Mgp-vinnaren Jacob Sundströms låt Min dröm, tillsammans med Jacob som studerar vid Karleby svenska gymnasium och vid Konservatoriet.


Inställd dirigentkurs

Den planerade dirigentkursen den 18-20 november i Vasa ställs in pga att dragaren Kerstin Börjeson har fått förhinder. Vi beklagar detta. Alla som anmält sig kommer att underrättas personligen. 

Vi har inlett planeringen av en bredare kör- och orkesterledarutbildning under 2017 i FSSMFs regi.

Henrik Lillhannus, verksamhetsledare, 0500 865990


 

 

 

Skolmusik 2017

Publicerad 26.08.2016 kl. 11:58

Ny verksamhetsledare

Publicerad 17.08.2016 kl. 10:32

Oktober 2016

Fre
28.10
16:25

November 2016

Lör
5.11
16:00

ÅSMF:s GALAKONSERT

Galakonsert med ÅSMF-ensemblerna
Alandica
Lör
5.11
17:00

FSK:s jubileumskonsert

Helsingfors konservatorium

Verksamhetsledarens brev

9 -2016

8 - 2016


 


Förhandsanmälan

Det är nu dags att förhandsanmäla sig till Sångartinget 6-8.10.2017.